FAQs Complain Problems

बसाइसराइ दर्ता

 • सेवा प्रकार ः घटना दर्ता
 • लाग्नने समय ः (साेही दिन बढीमा ३५ दिन भित्र)
 • जिम्मेवार अधिकारी ः स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
 • सेवा  दिने कार्यालय ः वडा कार्यालय 
 • सेवा शुल्क ः ५० 
 •  आवश्यक कागजातहरु
 1. ​सुचककाे ना.प्र. प्रतिलिपी
 2. बसाइसराइ गर्नेकाे ना.प्र. प्रतिलिपी 
 3. ना.प्र. नलिएकाे भएमा जन्मदर्ता  प्रतिलिपी
 4. कर तिरेकाे रसिद 
 5. अनुसूचि फाराम
 • ​प्रक्रिया ः कागजात सहित वडा अध्यक्ष समक्ष निवेदन पेश गर्ने र वडा सचिवले सेवा प्रदान गर्ने 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि