१० नं. वडा कार्यालय हयाङग्लु

वडा अध्यक्ष ः श्री तिलक बहादुर रावल

सम्पर्क नं. ९८४८३२२०४३

जम्मा जनसंख्या ः २०३४

वडा सदस्यहरू

  • अजविर शाही
  • बिष्नचन्द उपाध्याय
  • काैसी चदारा