तपाइलाइ हाम्राे गाउँपालिकाकाे सेवा कस्ताे लाग्याे ?

राह्रैं हाम्राे
19% (3 votes)
राम्राे
6% (1 vote)
ठिकै
75% (12 votes)
Total votes: 16