३ नं. वडा कार्यालय रानाकोट

वडा अध्यक्ष ः सुकेन्द्र वानिया

सम्पर्क नं. ९७४८११८१४०

जम्मा जनसंख्या ः २४३०

वडा सदस्यहरू

  • गाेकर्ण शाही
  • माेती राेकाया
  • बाचु कार्की