४ नं. वडा कार्यालय चिमाडुङग्री

वडा अध्यक्ष ः श्री काली बहादुर राेकाया

सम्पर्क नं.  ९७४८९२६९९१

जम्मा जनसंख्या ः २३७६

वडा सदस्यहरू

  • मनबीर थापा
  • चन्दवीर थापा
  • सिद्धा थापा
  • रूपसरा कामी