६ नं. वडा कार्यालय लाम्रु

वडा अध्यक्ष ः श्री भरत बहादुर शाही

सम्पर्क नं. ९७४८९०५६०१

जम्मा जनसंख्या ः १४३४

वडा सदस्यहरू

  • सेर बहादुर रावल
  • जयनन्द बुडथापा
  • रिसीमा भियाल