सूचना तथा समाचार

MIS Computer Operator र फिल्ड सहायक सिप परिक्षण तथा अन्र्तवार्ता मिति तोकिएको सुचना ।

मूख्यमन्त्री उत्कृषट कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागि हुने अावेदन अावहानकाे सुचना

सुची र लिखित परीक्षाकाे समय तालिका प्रकाशित गरीएकाे बारे ।

राेल नं. कायम भएकाे जानकारी

करार सेवामा पदपुर्तिका लागि दरखास्त अाब्हान गरिएकाे बारे

Pages