सूचना तथा समाचार

दाेस्राे पटक बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएकाे सम्बन्धित जरूरी सूचना ।

दस्तावेज: 

बाेलपत्र रद्द गरिएकाे सम्बन्धित जरूरी सूचना ।

दस्तावेज: 

समिति गठन गरिदिने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

MIS Computer Operator र फिल्ड सहायक सिप परिक्षण तथा अन्र्तवार्ता मिति तोकिएको सुचना ।

मूख्यमन्त्री उत्कृषट कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागि हुने अावेदन अावहानकाे सुचना

Pages