MIS Computer Operator र फिल्ड सहायक सिप परिक्षण तथा अन्र्तवार्ता मिति तोकिएको सुचना ।

आर्थिक वर्ष: