FAQs Complain Problems

८०/८१

सूचना सूचना सूचना

दस्तावेज: 

श्री आधारभुत विद्यालय (सबै), शिक्षकहरुको विवरण उपलब्ध गराउने बारे।

भ्याक्सिनेटर छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना।