FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खत्याड गाउँपालिकाकाे आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ ७५/७६ 01/03/2024 - 15:14 PDF icon C1 स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
दलित डेस्क संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/03/2024 - 14:58 PDF icon C 10 dalit desk karybidi 2075.pdf
खत्याड गाउँपालिकाकाे निर्माण व्यवसाय ऐन २०७५ ७५/७६ 01/03/2024 - 14:50 PDF icon B6 nirwan Ain.pdf
खत्याड गाउँपालिकाकाे आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेकाे ऐन २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 14:41 PDF icon B5 Arthik Karyabidhi Ain.pdf
खत्याड गाउँपालिकाकाे पूर्वाधार विकास ऐन २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 13:05 PDF icon पूर्वाधार.pdf
खत्याड गाउँपालिकाकाे स्थानीय कृषि ऐन २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:59 PDF icon B3 agricultyre .pdf
खत्याड गाउँपालिकाकाे स्थानीय स्वास्थ्य ऐन २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:56 PDF icon B2 Health Ain.pdf
खत्याड गाउँपालिकाकाे स्थानीय शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:54 PDF icon B1 Khatyad Education Act 2074.pdf
खत्याड गाउँपालिकाको शेयर लगानी तथा विक्रि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विद्येक २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:45 PDF icon A9 Share Document.pdf
वन चौकीदारलाइ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:40 PDF icon A8 Forest Protect .pdf

Pages