FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खत्याड गाउँपालिकाकाे स्थानीय कृषि ऐन २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:59 PDF icon B3 agricultyre .pdf
खत्याड गाउँपालिकाकाे स्थानीय स्वास्थ्य ऐन २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:56 PDF icon B2 Health Ain.pdf
खत्याड गाउँपालिकाकाे स्थानीय शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:54 PDF icon B1 Khatyad Education Act 2074.pdf
खत्याड गाउँपालिकाको शेयर लगानी तथा विक्रि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विद्येक २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:45 PDF icon A9 Share Document.pdf
वन चौकीदारलाइ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:40 PDF icon A8 Forest Protect .pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी विद्येक २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:34 PDF icon A6 Rajpatra Procedure.pdf
सामुदायिक एफ.एम. रेडियो संचालन तथा प्रसारण नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:33 PDF icon A7 Radio मुल नियमावलि.pdf
स्थानीय तहकाे बैठक संचालन सम्बन्धि नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:22 PDF icon A4 खत्याड गाउकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि विनियमावलि २०७४.pdf
खत्याड गाउँपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:17 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/03/2024 - 12:07 PDF icon गाउँ कार्यपालिका नियमावली २०७४.pdf

Pages