तपाइलाइ हाम्राे गाउँपालिकाकाे सेवा कस्ताे लाग्याे ?

राह्रैं हाम्राे
21% (5 votes)
राम्राे
8% (2 votes)
ठिकै
71% (17 votes)
Total votes: 24