FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन (बढीमा ३५ दिन भित्र)
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
व्यवसायकाे प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • नागिरकताकाे प्रतिलिपि
  • व्यवसायिक जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वा घरभाडा

जन प्रतिनिधि