FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे ।

दस्तावेज: 

पोषण सम्बन्धि आयमुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना आव्हान गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा । (सराेकारवालाहरू सबै)

दस्तावेज: 

बाेलपत्र स्विकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages