FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रापकहरूकाे खाता खाेल्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धित अत्यन्त जरूरी सुचना ।

दस्तावेज: 

दाेस्राे पटक बाेलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएकाे सम्बन्धित जरूरी सूचना ।

दस्तावेज: 

बाेलपत्र रद्द गरिएकाे सम्बन्धित जरूरी सूचना ।

दस्तावेज: 

समिति गठन गरिदिने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages