FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बैंठकमा उपस्थित भइदिने सम्बन्धमा । (श्री उपाध्यक्ष ज्यू, वडा अध्यक्ष ज्यूहरू सबै, कार्यापालिका सदस्य ज्यूहरू सबै)

दस्तावेज: 

खत्याड गाउँपालिका मुगुमा मिति २०७९ असोज १९ देखि २४ गतेसम्म अविरल बर्षाका कारण वडा नं.११ मा निम्नस्तरको विपद बाट भएको क्षति विवरण ।

खत्याड गाउँपालिका मुगुमा मिति २०७९ असोज १९ देखि २४ गतेसम्म अविरल बर्षाका कारण वडा नं. १० मा निम्नस्तरको विपद बाट भएको क्षति विवरण ।

खत्याड गाउँपालिका मुगुमा मिति २०७९ असोज १९ देखि २४ गतेसम्म अविरल बर्षाका कारण वडा नं. ९ मा निम्नस्तरको विपद बाट भएको क्षति विवरण ।

खत्याड गाउँपालिका मुगुमा मिति २०७९ असोज १९ देखि २४ गतेसम्म अविरल बर्षाका कारण वडा नं. ८ मा निम्नस्तरको विपद बाट भएको क्षति विवरण ।

Pages