FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ‍‍.व. २०७९/०८० खत्याड गाउँपालिकाकाे निति तथा कार्यत्रम।

आ‍‍.व. २०७९/०८० खत्याड गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन ।

दस्तावेज: 

आ‍‍.व. २०७९/०८० खत्याड गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन ।

दस्तावेज: 

आ‍‍.व. २०७८/०७९ खत्याड गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन

दस्तावेज: 

आ‍‍.व. २०७८/०७९ खत्याड गाउँपालिकाकाे निती तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

Pages