FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

बिवाह दर्ता

 • सेवा प्रकार ः घटना दर्ता
 • लाग्नने समय ः (साेही दिन बढीमा ३५ दिन भित्र)
 • जिम्मेवारी अधिकारी ः स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
 • सेवा दिने कार्यालय ः वडा कार्यालय
 • सेवा शुल्क ः ५०
 • अावश्यक कागजातहरू
 1. अनुसूची फाराम
 2. दुला, दुलहीकाे नागरीकताकाे प्रतिलिपि
 3. कर तिरेकाे रसिद 

बसाइसराइ दर्ता

 • सेवा प्रकार ः घटना दर्ता
 • लाग्नने समय ः (साेही दिन बढीमा ३५ दिन भित्र)
 • जिम्मेवार अधिकारी ः स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
 • सेवा  दिने कार्यालय ः वडा कार्यालय 
 • सेवा शुल्क ः ५० 
 • अावश्यक कागजातहरू 
 1. ​सुचककाे ना.प्र. प्रतिलिपी
 2. बसाइसराइ गर्नेकाे ना.प्र. प्रतिलिपी 
 3. ना.प्र. नलिएकाे भएमा जन्मदर्ता  प्रतिलिपी

मृत्यु दर्ता

 • .सेवा प्रकार ः घटना दर्ता
 • लाग्नने समय ः (साेहि दिन बढीमा ३५ दिन भित्र )
 • जिम्मेवार अधिकारी ः स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
 • सेवा दिने कार्यालय ः वडा कार्यालय
 • सेवा शुल्क ः ५०
 • अावश्यक कागजातहरू
 1. सूचककाे नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपी
 2. मृतककाे ना.प्र.काे प्रतिलिपी

Pages