FAQs Complain Problems

तलको गुगल फम खत्याड गाउँपालिका भित्रका सम्पुर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी , अस्पताल, वडा कार्यालयहरुले अनिवार्य भरेर Submit BUTTON थिच्नुहोस।

प्रकार:

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि