FAQs Complain Problems

यहाँहरूलार्इ खत्याड गाउँपालिकामा स्वागत छ ।

खत्याड गाउँपािलकाकाे स्वास्थ्य पाश्वचित्र

दस्तावेज: 

गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुिवधा के के हुन ?

गाउँपालिकाबाट जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइसराइ, तथा अन्य प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ साथै गैरसरकारी संस्था दर्ता, प्राकृतिक प्रकाेप सहायता सिहत अन्य सेवा सुिवधा प्रदान गिरन्छ ।

१) खत्याड गाउँपालिका कुन ठाउँमा पर्छ ?

नेपालकाे कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने मुजु जिल्लाकाे पश्चिम भागमा खत्याड गाउँपालिका अवस्थित छ ।

Pages

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत